Stažení

Máte právo odvolat tuto smlouvu v době zpracování bez udání důvodu. 

Lhůta pro odvolání je pouze doba do dokončení

Produkt ode dne uzavření smlouvy.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (SebiMoDz, [email protected]) informovat o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy prostřednictvím jasného prohlášení (e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné.

Pokud od této smlouvy odstoupíte, budeme okamžitě a

nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o zrušení této smlouvy. Pro tyto

Vždy použijeme PayPal splácení, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak.

V případě úplného splnění smlouvy společností SebiMoDz ztratíte právo na odstoupení od smlouvy.


Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(Pokud chcete smlouvu zrušit, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.) 
- Na [email protected]

- Já/my (*) tímto odvolávám smlouvu uzavřenou mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)

- Objednáno dne (*)/přijato dne (*)

- Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

- E-mail od spotřebitele (spotřebitelů)

- Objednací číslo spotřebitele (spotřebitelů)

- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě oznámení na papíře)

- Datum a datum nákupu

(*) Podle potřeby odstranit