Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Popis služby

a) General SebiMoDz nabízí svým zákazníkům, aby převzali určité úkoly ve hře pro zákazníky. SebiMoDz nenabízí prodej virtuálních

Zboží. Zákazník si může rezervovat poskytnutí služby, řešení úkolu nebo pořízení konkrétní položky. SebiMoDz

následně provede objednávku zákazníkem prostřednictvím své vlastní povahy. Zákazník platí pouze za čas, know-how a práci, kterou zákazník

byl použit k poskytování služby.

b) Poskytování služeb

SebiMoDz je oprávněn nechat smlouvu nebo části smlouvy splnit třetími stranami.

c) Zpoždění plnění

Zpoždění plnění v důsledku vyšší moci a mimořádných a nepředvídatelných událostí, které jsou také způsobeny extrémními

SebiMoDz nemůže zabránit péči (to zahrnuje zejména stávky, úřední nebo soudní příkazy a případy, které nejsou

SebiMoDz neodpovídá za správné nebo nesprávné vlastní dodávky navzdory takovým zajišťovacím transakcím. Opravňují

SebiMoDz odložit výkon o dobu trvání překážky.

d) Odstoupení od smlouvy 

V případě nedostupnosti z výše uvedených důvodů může SebiMoDz odstoupit od smlouvy. SebiMoDz se zavazuje neprodleně informovat zákazníka

informovat o nedostupnosti a okamžitě vrátit již poskytnutou protihodnotu. 

e) Doba plnění

Není-li výslovně dohodnuto jinak, bude služba poskytnuta do 48 hodin. Začátek období představení je na

Záloha den po vystavení platebního příkazu převádějící bance nebo v případě platby na dobírku nebo na účet

Den po uzavření smlouvy. Lhůta končí o 48 hodin později. Pokud termín připadá na sobotu, neděli nebo na místo plnění, uveďte

Uznaný státní svátek, období končí následující pracovní den v 6 hodin ráno.

§ 2 Storno podmínky pro spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku

a) Lhůta pro zrušení 

Máte právo odvolat tuto smlouvu v době zpracování bez udání důvodu. Lhůta pro odvolání je pouze doba do dokončení

Produkt ode dne uzavření smlouvy.

b) Důsledky zrušení
Pokud od této smlouvy odstoupíte, budeme okamžitě a

nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o zrušení této smlouvy. Pro tyto

Vždy použijeme PayPal splácení, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak.

c) Konec storno podmínek

V případě úplného splnění smlouvy společností SebiMoDz ztratíte právo na odstoupení od smlouvy.